Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Windows 11 FIX 2023 mới nhất

Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu  Windows 11 FIX 2023 mới nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Windows 11 FIX

[Khắc phục] Ứng dụng không thể khởi động vì cấu hình song song của nó không chính xác. Lỗi này có thể xảy ra khi mở một số chương trình nhất định, bất kể nguồn gốc, nhà phát triển và khả năng tương thích của chúng. Lỗi Đọc: Ứng dụng này không thể khởi động vì cấu hình song song của nó không chính xác. Vui lòng kiểm tra nhật ký sự kiện của ứng dụng hoặc sử dụng công cụ dòng lệnh sxstrace.exe để biết chi tiết. Lỗi này liên quan đến gói thời gian chạy nền C++ hoặc lỗi giá trị sổ đăng ký. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra làm thế nào để thoát khỏi lỗi này. Hôm nay chúng tôi đang xem xét một lỗi có tên “Ứng dụng không thể khởi động vì cấu hình song song của nó không chính xác”. Nó kết thúc bằng “Vui lòng kiểm tra nhật ký sự kiện của ứng dụng hoặc sử dụng công cụ dòng lệnh sxstrace.exe để biết thêm chi tiết.” là một lỗi nghiêm trọng có thể xảy ra trong nhiều trò chơi và ứng dụng và thậm chí cả Microsoft Office, nhưng đây là một cách khắc phục dễ dàng. Hướng dẫn này sẽ áp dụng cho máy tính, máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy tính bảng chạy Windows 11 và Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education) từ tất cả các nhà sản xuất phần cứng được hỗ trợ, chẳng hạn như Dell, HP, Acer, Asus, Toshiba, Lenovo và Samsung).

Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Windows 11 FIX “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AR_VEfEXXfU

Tags của Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Windows 11 FIX: #Sửa #lỗi #ứng #dụng #không #chạy #được #thiếu #Windows #FIX

Bài viết Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Windows 11 FIX có nội dung như sau: [Khắc phục] Ứng dụng không thể khởi động vì cấu hình song song của nó không chính xác. Lỗi này có thể xảy ra khi mở một số chương trình nhất định, bất kể nguồn gốc, nhà phát triển và khả năng tương thích của chúng. Lỗi Đọc: Ứng dụng này không thể khởi động vì cấu hình song song của nó không chính xác. Vui lòng kiểm tra nhật ký sự kiện của ứng dụng hoặc sử dụng công cụ dòng lệnh sxstrace.exe để biết chi tiết. Lỗi này liên quan đến gói thời gian chạy nền C++ hoặc lỗi giá trị sổ đăng ký. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra làm thế nào để thoát khỏi lỗi này. Hôm nay chúng tôi đang xem xét một lỗi có tên “Ứng dụng không thể khởi động vì cấu hình song song của nó không chính xác”. Nó kết thúc bằng “Vui lòng kiểm tra nhật ký sự kiện của ứng dụng hoặc sử dụng công cụ dòng lệnh sxstrace.exe để biết thêm chi tiết.” là một lỗi nghiêm trọng có thể xảy ra trong nhiều trò chơi và ứng dụng và thậm chí cả Microsoft Office, nhưng đây là một cách khắc phục dễ dàng. Hướng dẫn này sẽ áp dụng cho máy tính, máy tính xách tay, máy tính để bàn và máy tính bảng chạy Windows 11 và Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education) từ tất cả các nhà sản xuất phần cứng được hỗ trợ, chẳng hạn như Dell, HP, Acer, Asus, Toshiba, Lenovo và Samsung).

Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu  Windows 11 FIX 2023 mới nhất

Từ khóa của Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Windows 11 FIX: sửa lỗi

Thông tin khác của Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Windows 11 FIX:
Video này hiện tại có 2419 lượt view, ngày tạo video là 2021-09-22 08:14:18 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=AR_VEfEXXfU , thẻ tag: #Sửa #lỗi #ứng #dụng #không #chạy #được #thiếu #Windows #FIX

Cảm ơn bạn đã xem video: Sửa lỗi ứng dụng không chạy được do thiếu Windows 11 FIX.