How To Update Device Drivers In Windows 10 2023 mới nhất

How To Update Device Drivers In Windows 10 2023 mới nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video How To Update Device Drivers In Windows 10

Cách cập nhật trình điều khiển thiết bị trong Windows 10 Trình điều khiển thiết bị là gì? Trong Windows 10, trình điều khiển thiết bị là một đoạn mã thiết yếu, cho phép hệ thống quản lý phần cứng cụ thể cũng như các thiết bị ngoại vi bao gồm chuột, bàn phím, máy in, màn hình, v.v. Tại sao bạn cần cập nhật trình điều khiển thiết bị? Thông thường, việc phát hiện và cài đặt trình điều khiển thiết bị được thực hiện tự động bằng thư viện trình điều khiển tích hợp sẵn và dịch vụ Windows Update. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn có thể cần cập nhật một số thiết bị theo cách thủ công bằng cách làm theo hướng dẫn này. Các bước cập nhật trình điều khiển thiết bị trong Windows 10: 1. Chuyển đến hộp tìm kiếm của bạn và nhập “Trình quản lý thiết bị” 2. Nhấp chuột trái vào Mở để mở ứng dụng Trình quản lý thiết bị 3. Tìm thiết bị đã cài đặt trình điều khiển mà bạn muốn cập nhật 4. Phải- nhấp vào thiết bị này và nhấp chuột trái vào “Cập nhật trình điều khiển” 5. Tìm trình điều khiển bằng cách chọn một trong hai tùy chọn này; “Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển được cập nhật” hoặc “Duyệt qua máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển” 6. Trình quản lý thiết bị Windows sau đó sẽ tìm kiếm trình điều khiển trực tuyến và cập nhật phần mềm trình điều khiển của bạn nếu có bản cập nhật (bạn cũng có thể cập nhật trình điều khiển trên windows update) hoặc cập nhật trình điều khiển thiết bị của bạn ngay lập tức nếu bạn chọn tùy chọn “Duyệt qua máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển”. Bây giờ, bạn đã cập nhật thành công trình điều khiển thiết bị của mình trong Windows 10. Phát triển kênh YouTube của bạn với vidIQ Hướng dẫn về Microsoft Windows 10 – Ứng dụng và Hướng dẫn về Chất lượng Cuộc sống (Danh sách Đọc) Mạng xã hội SUBSCRIBE Instagram (Bộ sưu tập Hình thu nhỏ ) Twitter (để tải lên mới nhất) Reddit (trò chuyện) ) Trang web cá nhân #UpdateDeviceDriver #DeviceManager #Windows10 ĐỪNG QUÊN THÍCH BÌNH LUẬN VÀ SUBSCRIBE! .

How To Update Device Drivers In Windows 10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=U4Xy-xBhVmM

Tags của How To Update Device Drivers In Windows 10: #Update #Device #Drivers #Windows

Bài viết How To Update Device Drivers In Windows 10 có nội dung như sau: Cách cập nhật trình điều khiển thiết bị trong Windows 10 Trình điều khiển thiết bị là gì? Trong Windows 10, trình điều khiển thiết bị là một đoạn mã thiết yếu, cho phép hệ thống quản lý phần cứng cụ thể cũng như các thiết bị ngoại vi bao gồm chuột, bàn phím, máy in, màn hình, v.v. Tại sao bạn cần cập nhật trình điều khiển thiết bị? Thông thường, việc phát hiện và cài đặt trình điều khiển thiết bị được thực hiện tự động bằng thư viện trình điều khiển tích hợp sẵn và dịch vụ Windows Update. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn có thể cần cập nhật một số thiết bị theo cách thủ công bằng cách làm theo hướng dẫn này. Các bước cập nhật trình điều khiển thiết bị trong Windows 10: 1. Chuyển đến hộp tìm kiếm của bạn và nhập “Trình quản lý thiết bị” 2. Nhấp chuột trái vào Mở để mở ứng dụng Trình quản lý thiết bị 3. Tìm thiết bị đã cài đặt trình điều khiển mà bạn muốn cập nhật 4. Phải- nhấp vào thiết bị này và nhấp chuột trái vào “Cập nhật trình điều khiển” 5. Tìm trình điều khiển bằng cách chọn một trong hai tùy chọn này; “Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển được cập nhật” hoặc “Duyệt qua máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển” 6. Trình quản lý thiết bị Windows sau đó sẽ tìm kiếm trình điều khiển trực tuyến và cập nhật phần mềm trình điều khiển của bạn nếu có bản cập nhật (bạn cũng có thể cập nhật trình điều khiển trên windows update) hoặc cập nhật trình điều khiển thiết bị của bạn ngay lập tức nếu bạn chọn tùy chọn “Duyệt qua máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển”. Bây giờ, bạn đã cập nhật thành công trình điều khiển thiết bị của mình trong Windows 10. Phát triển kênh YouTube của bạn với vidIQ Hướng dẫn về Microsoft Windows 10 – Ứng dụng và Hướng dẫn về Chất lượng Cuộc sống (Danh sách Đọc) Mạng xã hội SUBSCRIBE Instagram (Bộ sưu tập Hình thu nhỏ ) Twitter (để tải lên mới nhất) Reddit (trò chuyện) ) Trang web cá nhân #UpdateDeviceDriver #DeviceManager #Windows10 ĐỪNG QUÊN THÍCH BÌNH LUẬN VÀ SUBSCRIBE! .

How To Update Device Drivers In Windows 10 2023 mới nhất

Từ khóa của How To Update Device Drivers In Windows 10: tải drivers

Thông tin khác của How To Update Device Drivers In Windows 10:
Video này hiện tại có 279954 lượt view, ngày tạo video là 2021-02-09 14:30:04 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=U4Xy-xBhVmM , thẻ tag: #Update #Device #Drivers #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: How To Update Device Drivers In Windows 10.