How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 2023 mới nhất

How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 2023 mới nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10

Chỉ cần nhấp vào trình duyệt của bạn, truy cập google và gõ trình điều khiển máy quét CanoScan LiDE 100, sau đó truy cập liên kết trang web của Canon. Trang web này tự động tìm thấy hệ điều hành của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hệ điều hành của mình, chỉ cần nhấp vào hệ điều hành đó và thay đổi hệ điều hành mới Nếu bạn muốn chọn một hệ điều hành khác như XP Windows 7 Windows 8 hoặc Windows 8.1 hoặc bất kỳ Mac OS nào khác, bạn có thể dễ dàng chọn từ đó . Trong trường hợp này, HĐH của tôi là Windows 10 64 bit nhưng trình điều khiển không có sẵn cho HĐH này, nhưng đừng lo, HĐH Windows khác cũng hoạt động trên Windows 10. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần nhấp vào hệ điều hành và chọn Windows 7 64 chút. Và các trình điều khiển xuất hiện trên trang web của chúng tôi, chỉ cần nhấp vào tải xuống và tải trình điều khiển về máy của bạn. Bấm đúp vào tệp .exe đã tải xuống. Nó sẽ được giải nén và màn hình cấu hình sẽ xuất hiện. Làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm và thực hiện các cài đặt cần thiết. Và máy quét của bạn đã được cài đặt trên Trang web Windows 10 của bạn.

How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3jLB4feKpPI

Tags của How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10: #download #amp #install #Canoscan #lide #drivers #windows

Bài viết How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 có nội dung như sau: Chỉ cần nhấp vào trình duyệt của bạn, truy cập google và gõ trình điều khiển máy quét CanoScan LiDE 100, sau đó truy cập liên kết trang web của Canon. Trang web này tự động tìm thấy hệ điều hành của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hệ điều hành của mình, chỉ cần nhấp vào hệ điều hành đó và thay đổi hệ điều hành mới Nếu bạn muốn chọn một hệ điều hành khác như XP Windows 7 Windows 8 hoặc Windows 8.1 hoặc bất kỳ Mac OS nào khác, bạn có thể dễ dàng chọn từ đó . Trong trường hợp này, HĐH của tôi là Windows 10 64 bit nhưng trình điều khiển không có sẵn cho HĐH này, nhưng đừng lo, HĐH Windows khác cũng hoạt động trên Windows 10. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần nhấp vào hệ điều hành và chọn Windows 7 64 chút. Và các trình điều khiển xuất hiện trên trang web của chúng tôi, chỉ cần nhấp vào tải xuống và tải trình điều khiển về máy của bạn. Bấm đúp vào tệp .exe đã tải xuống. Nó sẽ được giải nén và màn hình cấu hình sẽ xuất hiện. Làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm và thực hiện các cài đặt cần thiết. Và máy quét của bạn đã được cài đặt trên Trang web Windows 10 của bạn.

How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 2023 mới nhất

Từ khóa của How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10: tải drivers

Thông tin khác của How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10:
Video này hiện tại có 70302 lượt view, ngày tạo video là 2020-07-01 03:11:11 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=3jLB4feKpPI , thẻ tag: #download #amp #install #Canoscan #lide #drivers #windows

Cảm ơn bạn đã xem video: How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10.