Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI 2023 mới nhất

Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI 2023 mới nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI

Lời: Giáo Sư Văn Võ – Thảo Quyên Nhạc: Nhạc sĩ Trần Ngọc Ánh Ca sĩ: Thái Hòa CUỘC HÀNH TRÌNH CUỐI Nhìn đồng tu kia, giây phút cận kề cái chết mà lòng đau xót. Thật tội nghiệp cho một đời tu hành mà không y y phụng hành lời Phật dạy để đi vào đường tà. Mong đợi điều gì, mong đợi ai để cứu chúng ta. Chúng ta hãy tự đi trên đôi chân của mình, nỗ lực tu hành để kiếp này được tự do tái sinh. Đồng tu DK hãy nhớ lời Thầy cũng là lời Phật hằng mong đợi nơi chúng ta. Hãy dán chữ chết, vì thế gian là vô thường, hãy buông bỏ thế gian để đón chuyến đò cuối cùng. Trong tâm chỉ niệm Phật, nhớ Phật, trì hồng danh, đứng, nằm, đi. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. A2: Tây hành lý, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lên đường. Làm điều thiện để giải thoát chúng sinh, cứu vật và ăn chay trường, luôn luôn bố thí thân tâm, thật sự hành thiện nghiệp, từ bỏ không tạo nghiệp ác. Trong cuộc sống hai mặt, trong mỗi vai trò, chúng ta cũng làm lợi ích cho chúng sinh. Nỗ lực sám hối và cải thiện. Ta báo đáp Phật ân, không gì sánh bằng thể hiện pháp cứu độ chúng sinh. Đồng tu DK hãy nhớ lời Thầy cũng là lời Phật hằng mong đợi nơi chúng ta. Hãy dán chữ chết, vì thế gian là vô thường, hãy buông bỏ thế gian để đón chuyến đò cuối cùng. Trong tâm chỉ niệm Phật, nhớ Phật, trì hồng danh, đứng, nằm, đi. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Lặp lại: A Di Đà Phật A Di Đà Phật, trì hồng danh, đứng lên ngồi xuống. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. #tutapanlac #vanvo #daotrangonline #chuyendocuoi .

Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ceKYwvyGb3M

Tags của Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI: #Bài #hát #CHUYẾN #ĐÒ #CUỐI

Bài viết Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI có nội dung như sau: Lời: Giáo Sư Văn Võ – Thảo Quyên Nhạc: Nhạc sĩ Trần Ngọc Ánh Ca sĩ: Thái Hòa CUỘC HÀNH TRÌNH CUỐI Nhìn đồng tu kia, giây phút cận kề cái chết mà lòng đau xót. Thật tội nghiệp cho một đời tu hành mà không y y phụng hành lời Phật dạy để đi vào đường tà. Mong đợi điều gì, mong đợi ai để cứu chúng ta. Chúng ta hãy tự đi trên đôi chân của mình, nỗ lực tu hành để kiếp này được tự do tái sinh. Đồng tu DK hãy nhớ lời Thầy cũng là lời Phật hằng mong đợi nơi chúng ta. Hãy dán chữ chết, vì thế gian là vô thường, hãy buông bỏ thế gian để đón chuyến đò cuối cùng. Trong tâm chỉ niệm Phật, nhớ Phật, trì hồng danh, đứng, nằm, đi. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. A2: Tây hành lý, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lên đường. Làm điều thiện để giải thoát chúng sinh, cứu vật và ăn chay trường, luôn luôn bố thí thân tâm, thật sự hành thiện nghiệp, từ bỏ không tạo nghiệp ác. Trong cuộc sống hai mặt, trong mỗi vai trò, chúng ta cũng làm lợi ích cho chúng sinh. Nỗ lực sám hối và cải thiện. Ta báo đáp Phật ân, không gì sánh bằng thể hiện pháp cứu độ chúng sinh. Đồng tu DK hãy nhớ lời Thầy cũng là lời Phật hằng mong đợi nơi chúng ta. Hãy dán chữ chết, vì thế gian là vô thường, hãy buông bỏ thế gian để đón chuyến đò cuối cùng. Trong tâm chỉ niệm Phật, nhớ Phật, trì hồng danh, đứng, nằm, đi. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Lặp lại: A Di Đà Phật A Di Đà Phật, trì hồng danh, đứng lên ngồi xuống. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. #tutapanlac #vanvo #daotrangonline #chuyendocuoi .

Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI 2023 mới nhất

Từ khóa của Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI: lời bài hát

Thông tin khác của Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI:
Video này hiện tại có 128 lượt view, ngày tạo video là 2023-04-27 23:42:15 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=ceKYwvyGb3M , thẻ tag: #Bài #hát #CHUYẾN #ĐÒ #CUỐI

Cảm ơn bạn đã xem video: Bài hát | CHUYẾN ĐÒ CUỐI.