Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 2023 mới nhất

Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 2023 mới nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Bài hát: Câu Lạc Bộ La Hầu La Sáng tác: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Composer: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương Chuyển ngữ: Phật tử Ba Vàng ————————– – — Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này nhưng phải giữ đúng giai điệu, lời ca và trình bày đầy đủ thông tin tác giả. . ———————— LỜI CA: Rahula – con trai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia đi tu năm 7 tuổi, sống an cư lạc nghiệp xuống hàng ngày đi khất thực, theo Tăng du hành khắp nơi. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng em, học cách sống tự lập, học cách yêu thương, giúp đỡ ông bà, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, vươn tới muôn loài. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, học nhân quả, làm việc thiện chăm chỉ. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Rahula – con của Phật Thích Ca, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, chứng được thánh quả cứu độ chúng sinh. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau cố gắng, hoa nở để xứng đáng là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rahula – con trai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rời hoàng tộc đi tu năm 7 tuổi, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, theo Tăng du hành khắp nơi. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng em, học cách sống tự lập, học cách yêu thương, giúp đỡ ông bà, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, vươn tới muôn loài. Rahula – con trai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rời hoàng tộc đi tu năm 7 tuổi, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, theo Tăng du hành khắp nơi. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng em, học cách sống tự lập, học cách yêu thương, giúp đỡ ông bà, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, vươn tới muôn loài. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, học nhân quả, làm việc thiện chăm chỉ. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Rahula – con của Phật Thích Ca, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, chứng được thánh quả cứu độ chúng sinh. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau cố gắng, hoa nở để xứng đáng là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến cuối cùng: La Hầu La – câu lạc bộ của chúng ta, học nhân quả, tận lực làm việc thiện. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Rahula – con của Phật Thích Ca, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, chứng được thánh quả cứu độ chúng sinh. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau cố gắng, hoa nở để xứng đáng là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. ——————————— Mời các bạn xem thêm các bài viết về Chủ đề khác: *** Văn Khảm Âm lịch Năm mới 2022: * ** Lời chúc 1 năm – 365 ngày: *** Hướng dẫn thực hành kinh cầu siêu thoát, giải oán (bài 8): *** Hướng dẫn nghi thức tụng kinh: *** Cách cúng sao cho đúng: *** * Ứng dụng Phật pháp: *** Quá trình nghề nghiệp: *** Tên nghề nghiệp: ​ *** Tu tập cho Phật tử tại gia: Mời các bạn tham gia các nhóm, trang để nhận giải. Trả lời câu hỏi và kết bạn: * Trang cá nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): * Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán: ​ * Website: * Group: Trò chuyện cùng bà Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn) Quân): ​ *Cảm Thấy Vui Mỗi Ngày Group: – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang .

Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=tPLy-G2OtKk

Tags của Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): #Bài #hát #Câu #lạc #bộ #Hầu #Sáng #tác #lời #Cô #Phạm #Thị #Yến #Tâm #Chiếu #Hoàn #Quán

Bài viết Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) có nội dung như sau: Bài hát: Câu Lạc Bộ La Hầu La Sáng tác: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Composer: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương Chuyển ngữ: Phật tử Ba Vàng ————————– – — Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này nhưng phải giữ đúng giai điệu, lời ca và trình bày đầy đủ thông tin tác giả. . ———————— LỜI CA: Rahula – con trai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia đi tu năm 7 tuổi, sống an cư lạc nghiệp xuống hàng ngày đi khất thực, theo Tăng du hành khắp nơi. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng em, học cách sống tự lập, học cách yêu thương, giúp đỡ ông bà, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, vươn tới muôn loài. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, học nhân quả, làm việc thiện chăm chỉ. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Rahula – con của Phật Thích Ca, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, chứng được thánh quả cứu độ chúng sinh. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau cố gắng, hoa nở để xứng đáng là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rahula – con trai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rời hoàng tộc đi tu năm 7 tuổi, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, theo Tăng du hành khắp nơi. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng em, học cách sống tự lập, học cách yêu thương, giúp đỡ ông bà, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, vươn tới muôn loài. Rahula – con trai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rời hoàng tộc đi tu năm 7 tuổi, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, theo Tăng du hành khắp nơi. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng em, học cách sống tự lập, học cách yêu thương, giúp đỡ ông bà, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, vươn tới muôn loài. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, học nhân quả, làm việc thiện chăm chỉ. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Rahula – con của Phật Thích Ca, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, chứng được thánh quả cứu độ chúng sinh. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau cố gắng, hoa nở để xứng đáng là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến cuối cùng: La Hầu La – câu lạc bộ của chúng ta, học nhân quả, tận lực làm việc thiện. La Hầu La – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Rahula – con của Phật Thích Ca, sống tự lập, hàng ngày đi khất thực, chứng được thánh quả cứu độ chúng sinh. Rahula – câu lạc bộ của chúng ta, cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau cố gắng, hoa nở để xứng đáng là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. ——————————— Mời các bạn xem thêm các bài viết về Chủ đề khác: *** Văn Khảm Âm lịch Năm mới 2022: * ** Lời chúc 1 năm – 365 ngày: *** Hướng dẫn thực hành kinh cầu siêu thoát, giải oán (bài 8): *** Hướng dẫn nghi thức tụng kinh: *** Cách cúng sao cho đúng: *** * Ứng dụng Phật pháp: *** Quá trình nghề nghiệp: *** Tên nghề nghiệp: ​ *** Tu tập cho Phật tử tại gia: Mời các bạn tham gia các nhóm, trang để nhận giải. Trả lời câu hỏi và kết bạn: * Trang cá nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): * Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán: ​ * Website: * Group: Trò chuyện cùng bà Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn) Quân): ​ *Cảm Thấy Vui Mỗi Ngày Group: – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang .

Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 2023 mới nhất

Từ khóa của Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): lời bài hát

Thông tin khác của Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
Video này hiện tại có 104 lượt view, ngày tạo video là 2023-04-20 18:28:51 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=tPLy-G2OtKk , thẻ tag: #Bài #hát #Câu #lạc #bộ #Hầu #Sáng #tác #lời #Cô #Phạm #Thị #Yến #Tâm #Chiếu #Hoàn #Quán

Cảm ơn bạn đã xem video: Bài hát: Câu lạc bộ La Hầu La | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).