#1 Sky Force 2014 Hack Star IOS Mới Nhất

#1 Sky Force 2014 Hack Star IOS Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Sky Force 2014 Hack Star IOS


Phương pháp 1. Sử dụng tệp hiện có. 1. Tải xuống iFunbox. 2. Thoát game Sky Force trong trình quản lý đa năng iOS 3. Tải xuống tệp և ​​lấy tệp tin hacker trong thư mục File Hack 4. Ghi đè tệp “APP SRC” / Library / Preferences / pl.idreams.skyforcehd.plist (pl.idreams .skyforcehd. plist là một tệp bị hỏng sao) 4. Xong. Phương pháp 2. Chỉnh sửa thủ công bất kỳ số sao nào Xem video MỞ “APP SRC” /Library/Preferences/pl.idreams.skyforcehd.plist KEY STARS: 2A-10-40-42-53-70-03-10-49-42 – 40-70-22-10-7C-42 KEY LIFE (HANGAR PLANES) 32-10-4D-42-5C-70-1D-10-4D-42-40-70-34-10-59-42- 5F -70-2A-10-40-42-53-70-14-10-49-42-41-70 48-10 1C-42 = 20 SAO 4E-10 14-42 = 48 SAO 4F-10 1C- 42 = 50 SAO 4F-10 1E-42 = 52 SAO 4E-10 1C-42 06-70 = 404 SAO 4B-10 1E-42 0A-70 49-10 = 1283 SAO 4C-10-1D-7-2 – 49 -10 = 6113 ASTERS 49-10-1A-42-01-70 = 363 SAO 4D-10-1C-42-06-70-43-10 = 7049 SAO 42-10-1D-42-000-70 – 49-10 = 8123 ASTERS 43-10-1E-42-04-70-43-10 = 9269 SAO 4B-10-1C-42-01-70-48-10-19-42 = 10325 SAO 43-10 – 15 -42-0B-70-43-10-15-42 = 99999 SAO 4B-10-14-42-0A-70-42-10-14-42-0B-70-4A-10-1D-42 – 03 -70-4F-10 = 1888890115 SAO 43-10-15-42-0B-70-43-10-15-42-0B-70-43-10-15-42 = 99.999.999 SAO 41E-10 42 OB- 70 48-10 = 1292 SAO ================= SỐ 1: 4A-10 = 0 4B-10 = 1 48-10 = 2 49-10 = 3 4D -10 = 3 4E-10: = 4 4F-10 = 5 4C-10 = 6 4D-10 = 7 42-10 = 8 43-10 = 9 ================= SỐ 2: 1C-42 = 0 1D-42 = 1 1E- 42 = 2 1F-42 = 3 10-42 = 4 11-42 = 5 12-42 = 6 1A-42 = 6 13-42 = 7 14-42 = 8 15-42 = 9 ================== SỐ 3: 03-70 = 1 00-70 = 2 01-70 = 3 06-70 = 4 07-70 = 5 04- 70 = 6 08-70 = 6 09 -70 = 7 0A-70 = 8 OB-70 = 9 0C-70 = 0 =================== SỐ 4: 48- 10 = 2 49-10 = 3 4D-10 = 7 43-10 = 9 ===================== 5- SỐ: 1E-42 = 2 19- 42 = 5 15-42 = 9.

Sky Force 2014 Hack Star IOS “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6oJNDOlR9jM

Tags: #Sky #Force #Hack #Star #IOS

Từ khóa: tải game mod cho ios,Sky force hack,hack star,sky force,Cách hack full star game sky force,star sky force

Bạn đang xem bài viết thuộc chủ đề tải IDM tại website vnptschool.edu.vn

Phương pháp 1. Sử dụng tệp hiện có. 1. Tải xuống iFunbox. 2. Thoát game Sky Force trong trình quản lý đa năng iOS 3. Tải xuống tệp և ​​lấy tệp tin hacker trong thư mục File Hack 4. Ghi đè tệp “APP SRC” / Library / Preferences / pl.idreams.skyforcehd.plist (pl.idreams .skyforcehd. plist là một tệp bị hỏng sao) 4. Xong. Phương pháp 2. Chỉnh sửa thủ công bất kỳ số sao nào Xem video MỞ “APP SRC” /Library/Preferences/pl.idreams.skyforcehd.plist KEY STARS: 2A-10-40-42-53-70-03-10-49-42 – 40-70-22-10-7C-42 KEY LIFE (HANGAR PLANES) 32-10-4D-42-5C-70-1D-10-4D-42-40-70-34-10-59-42- 5F -70-2A-10-40-42-53-70-14-10-49-42-41-70 48-10 1C-42 = 20 SAO 4E-10 14-42 = 48 SAO 4F-10 1C- 42 = 50 SAO 4F-10 1E-42 = 52 SAO 4E-10 1C-42 06-70 = 404 SAO 4B-10 1E-42 0A-70 49-10 = 1283 SAO 4C-10-1D-7-2 – 49 -10 = 6113 ASTERS 49-10-1A-42-01-70 = 363 SAO 4D-10-1C-42-06-70-43-10 = 7049 SAO 42-10-1D-42-000-70 – 49-10 = 8123 ASTERS 43-10-1E-42-04-70-43-10 = 9269 SAO 4B-10-1C-42-01-70-48-10-19-42 = 10325 SAO 43-10 – 15 -42-0B-70-43-10-15-42 = 99999 SAO 4B-10-14-42-0A-70-42-10-14-42-0B-70-4A-10-1D-42 – 03 -70-4F-10 = 1888890115 SAO 43-10-15-42-0B-70-43-10-15-42-0B-70-43-10-15-42 = 99.999.999 SAO 41E-10 42 OB- 70 48-10 = 1292 SAO ================= SỐ 1: 4A-10 = 0 4B-10 = 1 48-10 = 2 49-10 = 3 4D -10 = 3 4E-10: = 4 4F-10 = 5 4C-10 = 6 4D-10 = 7 42-10 = 8 43-10 = 9 ================= SỐ 2: 1C-42 = 0 1D-42 = 1 1E- 42 = 2 1F-42 = 3 10-42 = 4 11-42 = 5 12-42 = 6 1A-42 = 6 13-42 = 7 14-42 = 8 15-42 = 9 ================== SỐ 3: 03-70 = 1 00-70 = 2 01-70 = 3 06-70 = 4 07-70 = 5 04- 70 = 6 08-70 = 6 09 -70 = 7 0A-70 = 8 OB-70 = 9 0C-70 = 0 =================== SỐ 4: 48- 10 = 2 49-10 = 3 4D-10 = 7 43-10 = 9 ===================== 5- SỐ: 1E-42 = 2 19- 42 = 5 15-42 = 9.
Kenhcongnghe.vn là một trong những website thuộc TOP hàng đầu Việt Nam trong việc chia sẻ và cho phép tải miễn phí phần mềm, tài liệu, game, ứng dụng mobile thuộc các nền tảng khác nhau.