#1 Install Apache Airflow on windows 10 without docker Mới Nhất

#1 Install Apache Airflow on windows 10 without docker Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Install Apache Airflow on windows 10 without docker


Bước không cần cài đặt luồng không khí trên cửa sổ Docker Bước 1. Bảng điều khiển | Ứng dụng և Tính năng | Bật hoặc tắt các tính năng của Windows Bật. Hệ thống con Windows dành cho Linux Bước 2. Cài đặt Ubuntu từ cửa hàng windows և khởi động lại hệ thống Bước 3. Cài đặt ացրեք cập nhật PIP sudo apt-get install software-properties-common sudo apt-add-repository universe sudo apt- get update sudo apt- get cài đặt python-pip Bước 4. Cài đặt lưu ý luồng không khí. nếu lệnh trên không hoạt động, hãy sử dụng python3 -m pip sau đây cài đặt apache-airflow export SLUGIFY_USES_TEXT_UNIDECODE = yes pip install apache-airflow Bước 5. Bật trước luồng gió DB. Bước 6. Khởi động Máy chủ luồng không khí Máy chủ luồng không khí -p 8080 Bước 7. URL đã sẵn sàng. Bước 8. Thiết lập thư mục cho DAG, tạo thư mục DAG trong C. ổ đĩa (C: DAG) Bước 9. Thêm luồng không khí chạy DAG mới Liên kết initdb. Liên hệ: Yogesh.mehla@gmail.com.

Install Apache Airflow on windows 10 without docker “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=SYOUbiGtGiU

Tags: #Install #Apache #Airflow #windows #docker

Từ khóa: hướng download win,apache,airflow,windows 10,window 10,without docker,local,install,5 mins,DAG,DAGs

Bạn đang xem bài viết thuộc chủ đề tải IDM tại website vnptschool.edu.vn

Bước không cần cài đặt luồng không khí trên cửa sổ Docker Bước 1. Bảng điều khiển | Ứng dụng և Tính năng | Bật hoặc tắt các tính năng của Windows Bật. Hệ thống con Windows dành cho Linux Bước 2. Cài đặt Ubuntu từ cửa hàng windows և khởi động lại hệ thống Bước 3. Cài đặt ացրեք cập nhật PIP sudo apt-get install software-properties-common sudo apt-add-repository universe sudo apt- get update sudo apt- get cài đặt python-pip Bước 4. Cài đặt lưu ý luồng không khí. nếu lệnh trên không hoạt động, hãy sử dụng python3 -m pip sau đây cài đặt apache-airflow export SLUGIFY_USES_TEXT_UNIDECODE = yes pip install apache-airflow Bước 5. Bật trước luồng gió DB. Bước 6. Khởi động Máy chủ luồng không khí Máy chủ luồng không khí -p 8080 Bước 7. URL đã sẵn sàng. Bước 8. Thiết lập thư mục cho DAG, tạo thư mục DAG trong C. ổ đĩa (C: DAG) Bước 9. Thêm luồng không khí chạy DAG mới Liên kết initdb. Liên hệ: Yogesh.mehla@gmail.com.
Kenhcongnghe.vn là một trong những website thuộc TOP hàng đầu Việt Nam trong việc chia sẻ và cho phép tải miễn phí phần mềm, tài liệu, game, ứng dụng mobile thuộc các nền tảng khác nhau.

© 2024 - Mọi sự sao chép, trích dẫn vui lòng ghi rõ nguồn: