#1 Fossils and Archeology Revival (Minecraft Mod Showcase | 1.12.2) Mới Nhất

#1 Fossils and Archeology Revival (Minecraft Mod Showcase | 1.12.2) Mới Nhất

 5. Link Tải

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG 1

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG 2

Fossils and Archeology Revival (Minecraft Mod Showcase | 1.12.2)


Fossils and Archaeology Revival bổ sung các hóa thạch mà bạn có thể hồi sinh để đưa khủng long và các loài động vật thời tiền sử khác vào cuộc sống. Bên cạnh các hóa thạch là các hiện vật cổ đại từ các nền văn minh cổ đại cần khám phá. Đây là link của mod. Đây là liên kết đến wiki chính thức. Phiên bản chế độ được đề cập trong video này là 8.0.5 cho Minecraft 1.12.2 (Phiên bản Java). Dấu thời gian ⌚: 0:00 – Tổng quan 1:56 – Bước 1. Nhận hóa thạch 3:00 – Bước 2. Lấy DNA և Hạt cứng từ hóa thạch của bạn 3:46 – Bước 3 Gọi thực vật thời tiền sử của bạn և Đời sống động vật 6:29 – Bước 4: Chăm sóc các sinh vật thời tiền sử của bạn 8:10 – Bước 5: Làm vỏ bọc cho các sinh vật thời tiền sử của bạn 9:39 – Bước tùy chọn. thuần hóa sinh vật tiền sử của bạn 12:20 – di tích և khảo cổ học 14:25 – tương lai của tương lai. Mod 16:00 – Lời cuối cùng 17:02 – Đã sử dụng Mob Compilation Music 🎵. Spring Thaw của Asher Fulero Nhạc phim Pac Man World 2 – Into the Volcano Croc 2 Soundtrack – Find The Wheels In The Jungle! 3 Croc 2 Soundtrack – Climb The Devil’s Tower 1 Croc 2 Soundtrack – The Village Masher Level Terraria Soundtrack – Jungle Terraria Soundtrack – Underground Jungle Aria Math của C418 (Minecraft) Dreiton của C418 (Minecraft).

Fossils and Archeology Revival (Minecraft Mod Showcase | 1.12.2) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=OX3wgl6wgBM

Tags: #Fossils #Archeology #Revival #Minecraft #Mod #Showcase

Từ khóa: download game mod cho android,minecraft,minecraft mods,minecraft 1.12.2 mods,minecraft mob mods,minecraft mods pc,minecraft mods java,minecraft mods mobs,minecraft mods creatures,minecraft mod showcase,minecraft mods 1.12.2,minecraft mods java edition,dinosaurs mod minecraft,minecraft fossils mod,minecraft dinosaurs mod,fossils and archeology mod,fossils and archeology mod tutorial,fossils and archeology mod showcase,fossils and archeology revival mod,dinosaur mod minecraft,fossils mod

Bạn đang xem bài viết thuộc chủ đề tải IDM tại website vnptschool.edu.vn

Fossils and Archaeology Revival bổ sung các hóa thạch mà bạn có thể hồi sinh để đưa khủng long và các loài động vật thời tiền sử khác vào cuộc sống. Bên cạnh các hóa thạch là các hiện vật cổ đại từ các nền văn minh cổ đại cần khám phá. Đây là link của mod. Đây là liên kết đến wiki chính thức. Phiên bản chế độ được đề cập trong video này là 8.0.5 cho Minecraft 1.12.2 (Phiên bản Java). Dấu thời gian ⌚: 0:00 – Tổng quan 1:56 – Bước 1. Nhận hóa thạch 3:00 – Bước 2. Lấy DNA և Hạt cứng từ hóa thạch của bạn 3:46 – Bước 3 Gọi thực vật thời tiền sử của bạn և Đời sống động vật 6:29 – Bước 4: Chăm sóc các sinh vật thời tiền sử của bạn 8:10 – Bước 5: Làm vỏ bọc cho các sinh vật thời tiền sử của bạn 9:39 – Bước tùy chọn. thuần hóa sinh vật tiền sử của bạn 12:20 – di tích և khảo cổ học 14:25 – tương lai của tương lai. Mod 16:00 – Lời cuối cùng 17:02 – Đã sử dụng Mob Compilation Music 🎵. Spring Thaw của Asher Fulero Nhạc phim Pac Man World 2 – Into the Volcano Croc 2 Soundtrack – Find The Wheels In The Jungle! 3 Croc 2 Soundtrack – Climb The Devil’s Tower 1 Croc 2 Soundtrack – The Village Masher Level Terraria Soundtrack – Jungle Terraria Soundtrack – Underground Jungle Aria Math của C418 (Minecraft) Dreiton của C418 (Minecraft).
Kenhcongnghe.vn là một trong những website thuộc TOP hàng đầu Việt Nam trong việc chia sẻ và cho phép tải miễn phí phần mềm, tài liệu, game, ứng dụng mobile thuộc các nền tảng khác nhau.