#1 Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022) Mới Nhất

#1 Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022) Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 18-22) Chuyện xảy ra khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện một mình tại một nơi, và các môn đệ ở với Người, Người hỏi Người: “Đám đông nói Thầy là ai?” Họ nói, “Một số người nói John the Baptist, những người khác nói Elijah, và những người khác nói rằng một trong những nhà tiên tri cổ đại đã sống lại.” Một lần nữa anh ta hỏi, “Bạn nói tôi là ai?” Si-môn Phi-e-rơ trả lời: “Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.” Người cấm các ông không được nói điều này với ai, rằng: “Con Người phải chịu nhiều điều tai họa, bị các trưởng lão, các thượng tế và kinh sư loại bỏ và xử tử, nhưng đến ngày thứ ba, Người được sống. ————————————————– ————————————————– – – ———– Email: phungvuvatinhthanh@gmail.com www.facebook.com/phungvuvatinhthanh Trân trọng, Ban quản trị chương trình “Phụng vụ và Kinh thánh” ————– ———————————————– – ——————————————— – – – * Tất cả các Video phát trên kênh “Phụng vụ và Kinh thánh” đều được bảo vệ bản quyền, vui lòng không tải và phát trên các kênh truyền thông khác! .

Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=E2Lj9kBdjcI

Tags của Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022): #Đề #tài #CHÚA #GIÊSU #LÀ

Bài viết Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022) có nội dung như sau: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 18-22) Chuyện xảy ra khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện một mình tại một nơi, và các môn đệ ở với Người, Người hỏi Người: “Đám đông nói Thầy là ai?” Họ nói, “Một số người nói John the Baptist, những người khác nói Elijah, và những người khác nói rằng một trong những nhà tiên tri cổ đại đã sống lại.” Một lần nữa anh ta hỏi, “Bạn nói tôi là ai?” Si-môn Phi-e-rơ trả lời: “Ngài là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.” Người cấm các ông không được nói điều này với ai, rằng: “Con Người phải chịu nhiều điều tai họa, bị các trưởng lão, các thượng tế và kinh sư loại bỏ và xử tử, nhưng đến ngày thứ ba, Người được sống. ————————————————– ————————————————– – – ———– Email: phungvuvatinhthanh@gmail.com www.facebook.com/phungvuvatinhthanh Trân trọng, Ban quản trị chương trình “Phụng vụ và Kinh thánh” ————– ———————————————– – ——————————————— – – – * Tất cả các Video phát trên kênh “Phụng vụ và Kinh thánh” đều được bảo vệ bản quyền, vui lòng không tải và phát trên các kênh truyền thông khác! .

#1 Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022) Mới Nhất

Từ khóa của Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022): download tài liệu

Thông tin khác của Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022):
Video này hiện tại có 2775 lượt view, ngày tạo video là 2022-09-22 16:00:06 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=E2Lj9kBdjcI , thẻ tag: #Đề #tài #CHÚA #GIÊSU #LÀ

Cảm ơn bạn đã xem video: Đề tài 384: CHÚA GIÊSU LÀ AI ? (23/09/2022).